El Col·legi de l'Art Major de la Seda va ser constituït, com a tal, el mes de juliol de 1834, per acord dels antics gremis de Velers (fundat el 24 de novembre de 1533), de Velluters (fundat el 22 de novembre de 1547) i al que es va incorporar el de Perxers l’any 1929.

Els seus orígens es remunten al 1200, any en que Pere II d’Aragó i Comte de Barcelona, va mencionar en una disposició al Gremi de Velers. Però va ser l’any 1533 quan Carles I promulgà les Ordenances de la Confraria de Teixidors de Vels de Seda, sota l’advocació de la Mare de Déu dels Àngels, que van ser aprovades per les Corts de Montzó el 24 de novembre de 1533, i van constituir un veritable ordenament de la normativa laboral, comercial i de govern dels membres del gremi; original del qual es conserva, entre d’altres, a la seu del Col·legi.

Història del Col·legi de l'Art Major de la Seda
Apunts d'Història