El Col•legi de l’Art Major de la Seda és la institució representant de tota la Indústria Sedera des dels seus orígens i vetlla per la conservació del seu patrimoni, que també és dels col•legiats.

Té per objectiu ajudar i fomentar la defensa i desenvolupament de les empreses sederes, promovent totes aquelles accions que s’escaiguin per assolir aquest fi, en col•laboració plena amb la Federación Textil Sedera i les associacions que la integren, que són el Gremi de Cintaires i la Asociación Nacional de Fabricantes de Tules, Bordados y Encajes, amb seu social comú de totes elles al propi edifici del Col·legi.

És el propietari del patrimoni immobiliari, històric, artístic i cultural de la indústria sedera. La seva seu i saló gremial, de dimensions considerables i gran bellesa, és un marc idoni que ha permès acollir actes de transcendència social i professional: Gal•les de la Sederia, congressos d’AIUFFASS i EUROCOLOR, lliuraments de premis del Concurs New Design de Blondes i Brodats, Assemblees del Consejo Intertextil Español i d’AENOR, conferències i reunions de caràcter tècnic, econòmic, social i cultural, seminaris i cursets de formació, desfilades de moda, presentacions de tendències i sessions solemnes de la Reial Acadèmia de Doctors, entre d’altres.