Des de 1533, data de constitució del Gremi de Velers, que el 1833 passaria a dir-se Col•legi de l’Art Major de la Seda, la institució ha estat regida per 252 presidents. El primer va ser Joan Llopis (1533-1539). Depenent de l’època, la durada dels mandats va ser diferent i, durant un temps, es va donar la circumstància de que hi va haver presidents que van ser reelegits anys després.

En els plafons policromats del Saló Gremial s’inscriuen els noms de tots el Presidents. Com a record i homenatge als més propers, relacionem els que van ser Presidents des de començament del S. XX fins ara:

1901-1902
1903-1906
1907-1908
1909
1910-1912
1913-1915
1916
1917-1920
1921-1934
1935-1960
1961-1968
1969-1973
1974-1977

Francisco Vilumara
Antonio Marqués
Salvador Bernades
Jaime Ponsa
Juan B. Balaguer
José Malvehy
Francisco Cardona
Laureano Moreno
Federico Bernades
Manuel Balcells
Antonio Batlló

Ramón Vilá de la Riva
Juan Maria Roger
1978-1987
1988-1977
1998-2000
2001-2002
2003-2005
2006-2009
2010-2013
2014-2017
2018-2021
2022
Josep M. Miró
José Vilá Marsans
Josep A. Pich-Aguilera
Tomás Batlló
Magí Borrell
Pablo Fisas
Joan M. Badía
Joan Roma Ferré
Romà Bertran Martí
Enric Albert Bargalló

Els Presidents en la Història